Kontakt

Optifin Energo, s. r. o.

Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Prakovce 13
055 62 Prakovce

IČO: 44 337 248,
DIČ: 2022681991
IČ DPH: SK2022681991