Kontakt

Optifin Energo, s. r. o.

Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Prakovce 13
055 62 Prakovce

IČO: 44 337 248,
DIČ: 2022681991
IČ DPH: SK2022681991


Ing. Ladislav Samsely

riaditeľ

+421 918 735 371

samsely@optifinenergo.sk

Ing. Matúš Novák, PhD.

energetik

+421 915 262 560

matus.novak@optifinenergo.sk

Slavomír Strišoský

vedúci údržby

+421 905 932 249

strisovsky@optifinenergo.sk

Ing. Františka Popadičová

ekonóm

+421 918 114 143

popadicova@optifinenergo.sk

Miroslava Komarová

ekonóm

+421 905 442 802

komarova@optifinenergo.sk