Náš cieľ

Cieľom spoločnosti je plánované podnikanie v energetike, a to v rozsahu dodávky elektriny a dodávky plynu na základe povolenia od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle platných zákonov ako i v rozsahu činností zapísaných v OR SR. Podnikanie spoločnosti Optifin Energo, s. r. o., má zabezpečiť podnikom v štruktúre spoločnosti Optifin Invest s.r.o., lepšie podmienky od dodávateľov energií a dodávku a distribúciu energií v priemyselnom areáli v Prakovciach.