Pre zobrazenie vzorového prevádzkového poriadku MDS na Webovom sídle URSO

https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/